top of page
  • משרד גוונא

מרים ודרור- חתונה היא תפילהכלה מרגשת גוונא אירועים - Gavna Events

חתונה זו תפילה. לאהבה לפרי אהבה.

מרים ודרור האהובים כולם נקבצו ובאו להתפלל איתכם בשמחה גדולה, בריקוד. התרגשנו להפיק חתונה בטבע שלכם

#חתונהבטבע #כלהבטבע #כלה #גוונאאירועים #רומנטיקהארצישראלית

98 צפיות
bottom of page